Ηράκλειο

 

Εγγραφές στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Ο αριθμός  των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Μουσικού  Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2015-16 εκτιμάται ότι θα είναι 72, με την προϋπόθεση να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση.