Χανιά

 

Θετική απόφαση για οφειλέτες από το Ειρηνοδικείο Χανίων

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε ζευγάρι οφειλετών, με τραπεζικές οφειλές προς μία Τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 264.000,00 ευρώ.

Χανιά

 

Ελάφρυνση για οφειλέτρια με δύο δάνεια

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτρια, με δύο δάνεια σε 1 τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 ευρώ.