Χανιά

 

Χανιά: Είδος προς εξαφάνιση ή... πολυτελείας η στέγη και για εκπαιδευτικούς

Ούτε για δείγμα δεν μπορούν να βρουν στέγη με φυσιολογικό - προσιτό ενοίκιο οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στα Χανιά από άλλες περιοχές ως αναπΟύτε για δείγμα δεν μπορούν να βρουν στέγη με φυσιολογικό - προσιτό ενοίκιο οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στα Χανιά από άλλες περιοχές ως αναπληρωτές.ληρωτές.