Αγροτικά

 

Κατσίγαροι σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες απο τα ελαιουργεία

Την επέκταση της δυνατότητας λίπανσης µε υγρά απόβλητα ελαιουργείων, όχι µόνο των ελαιώνων, αλλά και των υπόλοιπων δενδρωδών καλλιεργειών περιλαµβάνει το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης