Κρήτη

 

Εκδήλωση για την ενεργειακή αναβάθμιση των ΟΤΑ με εξοικονόμηση πόρων ως 65%

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημόσιου οδοφωτισμού παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στη Περιφέρεια Κρήτης.

Χανιά

 

Αναβαθμίζεται ενεργειακά ο δήμος Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί ενεργειακά ανέθεσε μια μελέτη με σκοπό να γίνει ολοκληρωμένη ηλεκτρονική καταγραφή και αποτύπωση του οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του.