Ρέθυμνο

 

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων των φαρμακοποιών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου Ιουνίου 2017, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ρέθυμνο

 

Εξετάσεις Φαρμακοποιών στο Ρέθυμνο

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης μέχρι την Μ.Πέμπτη 13-04-2017.