Ρέθυμνο

 

Εξετάσεις Φαρμακοποιών στο Ρέθυμνο

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης μέχρι την Μ.Πέμπτη 13-04-2017.