Ηράκλειο

 

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από τους προέδρους των Επιμελητηρίων της Κρήτης

Στην κοινή τους επιστολή προτάσσουν την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και αναφέρονται σε προτάσεις και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που μπορεί να συμβάλει στην ύπαρξη πλεονάσματος στον προϋπολογισμό αλλά στην ανάπτυξη της παραγωγικής.