Ηράκλειο

 

Επιθεωρούν έργα του ΕΣΠΑ

Στο Ηράκλειο βρίσκεται αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να γίνει επιθεώρηση της εξέλιξης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.