Κρήτη

 

Ιδρύεται νέο μεταπτυχιακό στη Βιο-ιατρική Μηχανική από 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης

Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει ενώ ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών είναι περιορισμένος