Ελλάδα

 

Τέθηκε σε αργία καθηγητής Λυκείου λόγω σεξουαλικών υπονοούμενων

Σήκωνε στον πίνακα περισσότερα κορίτσια (από ότι αγόρια) εστιάζοντας το βλέμμα του στα οπίσθια τους, γεγονός που είχε γίνει αντιληπτό από την πλειονότητα των μαθητών, ενώ ρωτούσε τους μαθητές ποία κορίτσια θέλουν να σηκωθούν στον πίνακα