Χανιά

 

Οι απαγορεύσεις στο παραλιακό μέτωπο των Χανίων λόγω της καρέτα-καρέτα

Για τη διατήρηση του πληθυσμού της, η οποία έχει υποστεί σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια, προβλέπεται η λήψη μέτρων προστασίας στις περιοχές ωοτοκίας της που σχετίζονται με την απλή χρήση του αιγιαλού.