Ρέθυμνο

 

Σειρά ερωτημάτων των φοιτητών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στον αντιπρύτανη

Η κατάληψη του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής(πρώην Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογιας και Ακουστικής) της Σχολής Οπτοακουστικών Τεχνολογιών που εδρεύει στο Ρέθυμνο, ξεκίνησε με απόφαση της Γενικής Συνεύλεσης στη 01/11/2019.