Χανιά

 

Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου

Μέσω ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του δήμου Χανίων.