Ηράκλειο

 

Ομάδες γονέων από το ΚΕΣΑΝ

Κάθε Ομάδα Γονέων θα αποτελείται από τουλάχιστον 12 άτομα και θα περιλαμβάνει 10 δίωρες συναντήσεις, που θα υλοποιούνται σεεβδομαδιαία βάση, στο χώρο του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης