Κρήτη

 

Πώς η Κρήτη μετατρέπεται σε «φρούριο» - Το σχέδιο για τον στρατηγικό ρόλο του νησιού

Οι στρατιωτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις οδηγούν στην περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού και επιχειρησιακού ρόλου της Μεγαλονήσου.