Κρήτη

 

Εδώ και έναν χρόνο ζητούν "προστασία" από τον λαγοκέφαλο

Εκκρεμεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα προστατεύει και θα αποζημιώνει τους αλιείς, για τις ζημιές που προκαλούνται, χωρίς την υπαιτιότητα τους μεταξύ άλλων και από θαλάσσια εισβολικά είδη όπως είναι ο «λαγοκέφαλος»