Κρήτη

 

Κοπάσης για ΒΟΑΚ: "Τρία ακόμα χαμένα χρόνια υποσχεσιολογίας και εμπαιγμού"

Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης ΔΚΜ ΤΔΚ διοργάνωσε την Τετάρτη 7 Φεβ 2018 εκδήλωση για την τοπική ανάπτυξη και τα προβλήματα του κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών και των μελλοντικών συναδέλφων φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με την ΔΑΠ.