Χανιά

 

Επιχορήγηση Δήμου Χανίων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του

Ενίσχυση για τα οικονομικά του Δήμου Χανίων αποτελεί η επιχορήγηση του με το ποσό των  640.922,83€, στο πλαίσιο σχετικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία επιχορηγούνται φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης