Οικονομία

 

Κατά 80% μειώθηκαν οι επενδύσεις σε λιμάνια για την κρουαζιέρα

«Η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το φυσικό κάλλος της και την ιδανική γεωγραφική της θέση διότι υστερεί σε βασικές υποδομές», δήλωσε ο Michel Nestour, Αντιπρόεδρος – Ανάπτυξη Διεθνών Λιμένων και Προορισμών, της Carnival Corporation Plc