Χανιά

 

Επανεπιβεβαίωσε με απόφασή του το Π.Κ την αξιοποίηση του κτιρίου Μεραρχίας

Επανεπιβεβαίωση από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης της Αξιοποίησης των Κτιρίων Ιδιοκτησίας του Ιδρύματος στην Παλιά Πόλη των Χανίων και Έγκριση της υπογραφής της σχετικής σύμβασης