Ελλάδα

 

Εισβολή στα ελληνικά νερά: Μετά τις μέδουσες, ήρθαν τα ξένα θαλάσσια είδη

Λόγω των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών (αυξημένη θερμοκρασία θάλασσας, πρώιμη άνοιξη, μείωση των φυσικών εχθρών, όπως τόνοι, δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες κ.λπ), υπάρχει μια αυξημένη παρουσία μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες.