Χανιά

 

Οι περιοχές του Αποκόρωνα που παίρνουν άδειες χρήσης νερού ΟΑΚ

Με την εξέλιξη αυτή και σε ό,τι αφορά στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αντιμετωπίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό η εκκρεμότητα της θεσμικής τακτοποίησης του πλαισίου διαχείρισης των υδατικών πόρων