Ρέθυμνο

 

Προκήρυξη για προμήθεια 120 νέων κλινών από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Την Πέμπτη, 27.6.2019 το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκήρυξε Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια εκατόν είκοσι (120) σύγχρονων, νέας γενιάς, ηλεκτρικών κλινών νοσηλείας ασθενών, συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 240χιλ ευρώ.