Χανιά

 

Κηπουροί Τοπίου από τη Γερμανία στην ΟΑΚ

Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης

Χανιά

 

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης σε Συνέδριο Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης συμμετέχει στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2019, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, από τις 25 – 27 Σεπτεμβρίου