Κρήτη

 

ΑΝΕΚ: Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων το πρώτο τρίμηνο

Βελτιωμένα εμφανίζονται τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΑΝΕΚ για α’ τρίμηνο του 2015 τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 8,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014.