Ελλάδα

 

Σε ερευνητικό έργο για την προστασία της ψηφιακής ταυτότητας ο Όμιλος ΟΤΕ

Στην ασφαλή διαχείριση και αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων ταυτότητας σε cloud περιβάλλον, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης, συμβάλλει ο Όμιλος ΟΤΕ, με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CREDENTIAL. 

Ελλάδα

 

Σε UniSystems και Όμιλο ΟΤΕ κατακυρώθηκαν δύο έργα πληροφορικής

Δύο έργα για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ - Αντικείμενο, η διαχείριση, υποστήριξη και επέκταση-αναβάθμιση επιχειρησιακών εφαρμογών και πληροφοριακών υποδομών και η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης