Χανιά

 

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Φυσικής στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Με πρωταρχικό άξονα την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων -από την επίσημη Πολιτεία- μέτρων για την προστασία από τον Κορωνοϊό (Covid-19), «άνοιξε» τις εργασίες του το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Φυσικής “International Conference on New Frontiers in Physics, ICNFP 2020”