Κρήτη

 

Η Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Τράπεζας

Εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2014 και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2015.