Ηράκλειο

 

Νέα έγκριση πρόσληψης είκοσι νοσηλευτών - τριών επικουρικού προσωπικού στο ΠαΓΝΗ

Εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών επικουρικού προσωπικού για δύο χρόνια, που θα στελεχώσουν διάφορα νοσηλευτικά τμήματα του ΠαΓΝΗ. Αντίστοιχη έγκριση πρόσληψης για νοσηλευτικό προσωπικό, είχε δοθεί και στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», πριν από λίγες ημέρες.