Ηράκλειο

 

Εκδήλωση από το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης για την ημέρα δικαιωμάτων παιδιού

Η 20η  Νοεμβρίου  είναι   ημέρα  ορόσημο  για  τα  δικαιώματα  των  παιδιών, καθώς  την ημέρα  αυτή  το  1989, υιοθετήθηκε από  την Γενική Συνέλευση  του ΟΗΕ, η Σύμβαση  για  τα δικαιώματα  του  Παιδιού ,  ως  το  πλέον αποδεκτό  κείμενο για  τα  δικαιώματα των  παιδιών  παγκοσμίως.