Ρέθυμνο

 

Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διεξήχθη μια εποικοδομητική συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εκτενής ήταν η αναφορά και στα ειδικότερα θέματα που απασχολούν τον Δήμο.