Ρέθυμνο

 

Σε Ευρωπαικό πρόγραμμα για το περιβάλλον ο Δήμος Ρεθύμνου

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά στον άξονα «Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης» και στο μέτρο «Προώθηση των ΑΠΕ και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»

Κρήτη

 

Τον Βιοκώδικα της Κρήτης ερευνούν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες

Πρόκειται για μία διεθνή πρωτοβουλία την οποία στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης και επιχειρεί μία ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε χωρική διάσταση