Ελλάδα

 

"Το ΥΠΕΝ παραχωρεί εν λευκώ περιοχές Natura στα συμφέροντα Δήμων & ιδιωτών"

Κώδωνα κινδύνου κρούουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, οι παράκτιες περιοχές της χώρας μας που είναι ενταγμένες στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000,