Κρήτη

 

Συναντήσεις από την περιφέρεια Κρήτης για τις ''λύσεις με βάση τη φύση''

Η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει συναντήσεις εργασίας στο Ηράκλειο και στα Χανιά, για τις «Λύσεις με Βάση τη Φύση» (Nature based Solutions) έναν νέο τρόπο συμβολής στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της προώθησης της καινοτομίας στη φύση.