Κρήτη

 

Σαρανταπέντε επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο από την Περιφέρεια Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου, η ενίσχυση σαράντα πέντε (45) επενδυτικών φορέων από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού.