Χανιά

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για τα αστυνομικά ποδήλατα στα Χανιά

Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση για την πιλοτική εφαρμογή της αστυνόμευσης με ποδήλατα και στα Χανιά και δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της υπηρεσίας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Xανίων παίρνει θέση στο θέμα.