Χανιά

 

Προβληματισμός για τις επιπτώσεις των κινήσεων της Ryanair στα Χανιά

Ο  Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης επισημαίνει ότι οι επιτπώσεις από τις αποφάσεις της Ryanair θα είναι σημαντικές στα Χανιά και προτείνει ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης

Κρήτη

 

Πλήρες σχέδιο για το προσφυγικό στην Κρήτη ζητά ο Συν. Τουριστικών Γραφείων

Ο Σύνδεσμος αντιδρά και αρνείται οποιαδήποτε πρόχειρη λύση και ζητεί οι χώροι φιλοξενίας να μην μετατραπούν σε χώρους ανεξέλεγκτης ροής ή πεδία λειτουργίας άδηλων ομάδων συμφερόντων