Χανιά

 

Επιτόπια επιθεώρηση από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων στη Σκαλωτή και το Φραγκοκάστελο

Έγινε επι τόπου αυτοψία καθώς και υποβρύχια επιθεώρηση από ομάδα δυτών του μελετητή και συζητήθηκαν Τεχνικές λεπτομέρεις σχετικά με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές