Ηράκλειο

 

Υπογραφή συμβάσεων για τις μελέτες αναβάθμισης σχολικών κτιρίων

Οι μελέτες  περιλαμβάνουν  τις μελέτες αρχιτεκτονικής-βιοκλιματικής αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων, τον στατικό-αντισεισμικό έλεγχο τους, προτάσεις ενισχύσεων και την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων τους.