Οικονομία

 

Όλες οι απαλλαγές ΦΠΑ για δραστηριότητες πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας, καθόρισαν με κοινή τους εγκύκλιο ο υπουργός Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης και η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπαναστασίου.