Ρέθυμνο

 

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δοθεί το μήνυμα του πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν οι περιοχές που φωλιάζουν και αναπαράγονται τα μεταναστευτικά πουλιά, οι χώροι όπου σταματούν για τροφή και ξεκούραση, καθώς και οι μεταναστευτικές διαδρομές τους.