Ηράκλειο

 

Διαγωνισμός φωτογραφίας για την "Αγρότισσα γυναίκα" στον Δ.Χερσονήσου

Το Κοινωνικό-οικο-πολιτιστικό Δίκτυο (Κ.ΟΙ.ΠΟ.ΔΙ.) Δήμου Χερσονήσσου, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρία Κρήτης και τον Δήμο Χερσονήσου, προκηρύσσουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με θέμα «Αγρότισσα γυναίκα»