Ηράκλειο

 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου για το Leader

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου αποτέλεσε την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου για την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, για τις τρεις τελευταίες προγραμματικές περιόδους