Ελλάδα

 

Reconnect Open Day από την Vodafone

Συμμετείχαν περισσότερες από 100 υποψήφιες που πληρούσαν τις προδιαγραφές του προγράμματος, από τις οποίες 8, θα προσληφθούν άμεσα.