Περιβάλλον

 

WWF: Στα ύψη τα επίπεδα αποψίλωσης των δασών έως το 2030

Έως το 2030 θα χαθούν λόγω αποψίλωσης δασικές εκτάσεις 420 εκατομμυρίων στρεμμάτων, ισοδύναμες με το μέγεθος της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας μαζί προειδοποιεί η περιβαλλοντική οργάνωση WWF.