Έως 22 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων για το 2016

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς Οινοστάφυλων ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και υποβολή  των Δηλώσεων  Συγκομιδής  παρατείνεται μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2016.