ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η METΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΠΕ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου flashnews.gr. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από τοflashnews.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του flashnews.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του flashnews.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το flashnews.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του flashnews.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ  
Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι εφόσον κάνει χρήση των υπηρεσιών, έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.flashnews.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.flashnews.gr , η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Flashnews.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο flashnews.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το Flashnews.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:
• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις 
• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του flashnews.gr
• την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Flashnews.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του Flashnews.gr.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΠΕ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του Flashnews.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το Flashnews.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων 
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Flashnews.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Flashnews.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του Flashnews.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Flashnews.gr. 
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες αρχές.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
To περιεχόμενο του www.flashnews.gr ανήκει στο ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΠΕ ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.flashnews.gr ή εκπομπή τουwww.flashnews.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Flashnews.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το Flashnews.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

COOKIES
Το Flashnews.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Flashnews.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Flashnews.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Flashnews.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του Flashnews.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Flashnews.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Flashnews.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Flashnews.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. Το Flashnews.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Flashnews.gr ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Flashnews.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (ONLINE)/ MESSAGE BOARDS- CHATS
Το Flashnews.gr μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και τα στοιχεία αυτών, αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα σχόλια στο πεδίο σχολιασμού των δημοσιευμάτων πρέπει να είναι ευπρεπή, στην Ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να θίγουν και να υβρίζουν φυσικά πρόσωπα, εταιρίες κλπ. Το Flashnews.gr δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί. Το Flashnews.gr μπορεί να γνωστοποιήσει στοιχεία αναγνώστη που συμμετέχει στα παράθυρα σχολιασμού των δημοσιευμάτων (IP, email και ότι άλλο έχει στην διάθεση του), σε ενδιαφερόμενο που θίγεται από σχόλιο που έχει δημοσιευτεί και αυτό μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη αίτηση του Δικηγόρου του θιγόμενου ή αίτηση των Δικαστικών και Εισαγγελικών αρχών. 

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το Flashnews.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Flashnews.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το Flashnews.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Αλλοι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το Flashnews.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Flashnews.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το Flashnews.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΠΕ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες/χρήστες του Flashnews.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Flashnews.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το Flashnews.gr. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το Flashnews.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΠΕ οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΠΕ, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Flashnews.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Flashnews.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Flashnews.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία αλλά και τον σχετικό κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας το Flashnews.gr ενημερώνει για τα παρακάτω:

Πολιτική διασταύρωσης ειδήσεων

Σαν μέσο ενημέρωσης οφείλουμε να διασταυρώνουμε τις ειδήσεις και τις πληροφορίες μας στο βαθμό του εφικτού ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν παρέχουμε ψευδείς ειδήσεις στους αναγνώστες μας. Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις που εγκεκριμένοι δημόσιοι (κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία κλπ) και ιδιωτικοί φορείς (εταιρίες κλπ) να μας στείλουν δικές τους πληροφορίες με δελτία τύπου και σε αρκετές από αυτές δεν είναι δυνατός ο έλεγχος και η διασταύρωση των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Πολιτική δεοντολογίας

To Flashnews.gr ακολουθεί τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας που έχει οριστεί από το 1998 από την Γενική Συνέλευσή της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμό

https://www.esiea.gr/kodikas-deontologias/arxes-deontologias-dimosiografikoy/

Πολιτική διορθώσεων

Το Flashnews.gr οφείλει να διορθώσει μία είδηση ή μία πληροφορία που περιέχεται σε μία είδηση, εφόσον αυτή αποδειχτεί ψευδής. Η θέση προβολής της είδησης θα είναι η ίδια με την θέση προβολής της πρώτης είδησης που αποδείχτηκε ψευδής.

Πληροφορίες ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης

Ιδιοκτήτης του Flashnews.gr, είναι η εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 998217178, έδρα την οδό Λ. Καραμανλή 14, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα. Είναι ιδιωτική εταιρεία και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι τα έσοδα που προκύπτουν από τις διαφημίσεις των πελατών της.

Πληροφορίες ομάδας συντακτών

Η συντακτική ομάδα του Flashnews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, οι οποίοι απολαμβάνουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα από την εταιρία.

Διευθυντής: Γιάννης Ξυγκάκης
Συντάκτες – Δημοσιογράφοι: Ναπολέων Σαραντίδης, Τώνια Λιοδάκη, Βασίλης Φουντουλάκης, Μυρτώ Πιπεράκη
Συνεργάτες Δημοσιογράφοι: Κώστας Συλιγάρδος, Μανώλης Σαρρής, Σοφία Κουβίδη, Λευτέρης Αντωνακάκης

POLICY

In accordance with the provisions of the Greek Legislation and the relevant code of journalistic ethics, Flashnews.gr informs about the following:

News intersection policy

As a media we have to cross-reference our news and information as much as possible to make sure we do not provide false news to our readers. However, there are cases where authorized public (government services, ministries, etc.) and private bodies (companies, etc.) send us their own information with press releases and in several of them it is not possible to control and cross-reference the specific information.

Ethics policy

Flashnews.gr follows the code of journalistic ethics that has been defined since 1998 by the General Assembly of the Association of Editors of Daily Newspapers of Athens and is described in the following link

https://www.esiea.gr/kodikas-deontologias/arxes-deontologias-dimosiografikoy/

Correction policy

Flashnews.gr must correct a news item or information contained in a news item, if it turns out to be false. The news release location will be the same as the first news item that turned out to be false.

Ownership and financing information

The owner of Flashnews.gr, is the company METRON ARISTON LTD, with TIN GR998217178, located at 14 L. Karamanli Street, Chania, Crete, Greece. It is a private company and its only source of revenue is the revenue generated by its customers’ ads.

Author group information

The editorial team of Flashnews.gr consists of professional journalists, who enjoy full employment and insurance rights from the company.

Director: Yiannis Xigakis
Editors – Journalists: Napoleon Sarantidis, Tonia Liodaki, Vasilis Fountoulakis, Myrto Piperaki
Collaborating Journalists: Kostas Syligardos, Manolis Sarris, Sofia Kouvidi, Lefteris Antonakakis