Πορεία υπεράσπισης της κατάληψης Rosa Nera στα Χανιά

H Terra Verde (Πράσινη Γη) Συλλογικότητα για το Εναλλακτικό κι Αλληλέγγυο Εμπόριο και η Πολιτική Συλλογικότητα "χωριά" από  βδ   Κρήτης, πραγματοποιούν πορεία στα Χανιά για την υπεράσπιση της κατάληψης Rosa Nera.