Διάλεξη και Master class πάνω στην κιθάρα flamenco

Η συμμετοχή στο Master Class που θα διεξαχθεί 17.00 - 19.00 είναι δωρεάν και είναι εφικτή μόνο μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και κατόπιν έγκρισή της αιτήσεως από τον διδάσκοντα.