Επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας στο γ΄ τρίμηνο του 2012 καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εμφάνισε μείωση κατά 7,2% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2011.

Στο 6,3% διατηρείται η μέτρηση για το β΄ τρίμηνο, ενώ αναθεωρήθηκε ανοδικά η πτώση του ΑΕΠ κατά το α΄ τρίμηνο στο 6,7% από 6,5%.

Στο εννεάμηνο, η πτώση του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 6,7%, τη στιγμή όπου η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2013 για το σύνολο του 2012 ανέρχεται στο 6,5%.

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ υπολογίζονται με σταθερές τιμές 2005. Σε τρέχουσες τιμές, η ύφεση διαμορφώνεται στο 8,1% το γ΄ τρίμηνο του 2012, στο 7,2% για το β΄ τρίμηνο και στο 6,3% για το α΄ τρίμηνο του 2012.

Η ΕΛΣΤΑΤ υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται σε προσωρινούς δείκτες και υπόκεινται σε αναθεώρηση για την παραγωγή των προσωρινών αποτελεσμάτων (7 Δεκεμβρίου 2012), όταν θα είναι διαθέσιμα επιπλέον στοιχεία.

euro2day.gr