Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cretan Lines, με τη σύμφωνη γνώμη και του Εποπτικού Συμβουλίου, λόγω του καταιγισμού των εξελίξεων και επειδή θεωρεί πως προέχει η συγκέντρωση των αναγκαίων χρημάτων για την επαναδρομολόγηση του πλοίου, αποφάσισε τη ματαίωση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18-11-2012, του Ναυτιλιακού Μεταφορικού Συνεταιρισμού ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ Συν.Π.Ε., «CRETAN LINES», που είχε αποφασιστεί στις 18-11-2012.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και προσπαθειών για την ομαλή εξέλιξη της πορείας αποκατάστασης της ζημίας του πλοίου και της κοινής αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν με τον πλοιοκτήτη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει εκ νέου έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την ενημέρωση των μελών σχετικά με την πορεία του Συνεταιρισμού, σε αμέσως επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.